A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальний заклад
"Центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Безлюдівської селищної ради

Найпоширеніші запитання та відповіді щодо оцінювання в 5-ому класі НУШ

Дата: 19.07.2022 11:35
Кількість переглядів: 847

Все, що ви хотіли знати про оцінювання в 5-ому класі НУШ є в наказі МОН України №289 від 1 квітня 2022 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти»

Ось декілька найпоширеніших запитань та відповідей на них.

З.: Як оцінювати досягнення п’ятикласників?

В.: Заклади освіти мають право на свободу вибору форм, змісту та способів оцінювання, це має бути протокольно зафіксовано у рішенні педагогічної ради.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів 5-ого класу є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне

З.: Так «ВДСП» чи 1-12?

В.: Оцінювання здійснюється за системою оцінювання, визначеною законодавством(1-12), або за власною шкалою за вибором закладу. За умови використання власної шкали заклад має визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, для виставлення у Свідоцтві досягнень.

З.: У семестровому та річному оцінюванні використовуємо «ВДСП» чи 1-12?

П.: Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

 

З.: Чи є у 5-ому класі «адаптаційний період»?

В.: За рішенням педагогічної ради (за потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період впродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання

З.: Як оцінюються фізична культура та мистецтво?

В.: Оцінювання результатів навчання в освітніх галузях «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна галузь» та «Фізична культура» здійснюється на позитивному ставленні до учня, враховуючи не рівень недоліків та прорахунків а рівень особистих досягнень і проводиться у рівнях (Високий, Достатній, Середній, Початковий).

За рішенням педагогічної ради заклад освіти може відмовитись від оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів цих галузей або визначити власну шкалу оцінювання.

З.: Чи проводиться тематичне оцінювання?

В.: Тематичне оцінювання здійснюється на основі поточного оцінювання із урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт, або без проведення подібних робіт залежно від специфіки навчального предмета. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

З.: Як проводити семестрове оцінювання?

В.: Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень.

Семестровий контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів і підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих учнями раніше. Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості учнів.

Семестровий контроль може бути комплексним, проводитись у формі тестування тощо.

Залежно від специфіки навчального предмета та кількості годин, передбачених навчальним планом на його вивчення (одногодинні курси) контроль групи результатів може проводитись упродовж семестру.

К.: Перед семестровою оцінковю вчитель має провести контроль досягнення груп загальних результатів, які прописані в Стандарті і у Свідоцтві досягнень учня. Таких груп по кожому предмету 3-4 (див. додаток 1 до наказу 289), семестрова оцінка обраховується з урахуванням результатів тематичних оцінювань та результатів контролю груп загальних результатів (ГЗР І-ІV).

Результати контролю ГЗР фіксуються в класному журналі та у відповідних місцях Свідоцтва досягнень учня.

З.: Як проводиться підсумкове оцінювання?

В.: Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт, як правило, не проводяться.

У класних журналах і в Свідоцтві перед виставленням підсумкової оцінки у відповідних графах маємо зазначати літеру («В», «Д», «С», «П») критеріїв оцінювання(Високий, Достатній, Середній, Початковий) або виставляти відповідні бали.

К.: Тут маємо певну неузгодженість - перед цим було вказано, що семестрове та підсумкове оцінювання має бути за шкалою 1-12 (див.вище)

З.: Що робити, якщо вчитель не може оцінити результати навчання учня?

В.: Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) визначити неможливо з якихось причин, у класному журналі та свідоцтві досягнень, табелі навчальних досягнень роблять запис «не атестований(а) (н/а)».

З.: Звідки брати оцінки для Свідоцтва навчальних досягнень?

В.: З класного журналу, ці оцінки по кожній з груп загальних результатів мають бути перед семестровою оцінкою

З.: У свідоцтві навчальних досягнень у кожній навчальній галузі після результатів контролю груп загальних результатів є «Загальна оцінка результатів навчання», для чого вона?

В.: Це підсумкові семестрові та підсумкова річна оцінки - вчитель їх обраховує в кінці семестру/року, про це йшлось вище.

З.: Існує певна розбіжність між вимогами Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, чим керуватися?

В.: Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, що затверджені наказом МОН України №289 від 1 квітня 2022 року є більш новішими, отже мають вищий пріоритет, тому у випадку неузгодженості окремих положень нормативних документів керуємось наказом №289

З.: А чому не згадуються «компетентності»?

В.: Результати опанування учнями навчальних компетентностей оцінюються через контроль груп загальних результатів, тож компетентності нікуди не поділись.

З.: Ми керувалися Методичними рекомендаціями щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»(лист МОНУ №4.5/2303-21 від 06.08.2021 року)

В.: З питань оцінювання результатів навчальної діяльності учнів 5-их класів у новому навчальному році Ви маєте керуватися наказом №289 від 1.04.2022 р.

З.: Чи є обов’язковим «Щоденник педагогічного спостереження»?

В.: Чинними нормативними документами не передбачено такого «щоденника», разом з тим упродовж року класний керівник має проводити подібне спостереження за планом, визначеним закладом освіти, його результати записуються в Свідоцтві навчальних досягнень учня у розділі «Характеристика навчальної діяльності». Результати навчальної діяльності учня фіксуються вчителями-предметниками на відповідних сторінках класного журналу.


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень