A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальний заклад
"Центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Безлюдівської селищної ради

Домашня робота: які завдання найефективніші – британське дослідження

Дата: 27.03.2023 11:50
Кількість переглядів: 17

Види домашніх завдань суттєво варіюються, особливо для молодших і старших учнів. Це можуть бути вправи з домашнього читання, довші проєкти чи есе, більш сфокусована й зосереджена робота, наприклад, підготовка до тестування. Також це можуть бути “клуби домашніх завдань” (групи подовженого дня), де учні мають змогу виконувати домашні завдання в школі, але поза навчальним часом, а ще – моделі “перевернутого навчання”, коли учні готуються вдома до обговорення в класі й прикладних завдань. У британському метадослідженні Teaching and Learning Toolkit науковці розглянули, як саме домашні завдання впливають на успішність школярів, які види завдань, у якому обсязі й для яких вікових груп найефективніші.

Наскільки такий підхід ефективний?

У середньому вплив домашніх завдань позитивний і в початковій, і в середній школі. Однак це середнє значення варіюється: домашнє завдання, задане в початковій школі, має менший вплив на успішність.

Якість поставлених завдань важливіша, ніж кількість роботи, яку вимагають від учня. Є докази, що вплив домашнього завдання зменшується, коли учні витрачають на нього більше часу. На основі досліджень науковці зробили висновок, що найефективніше – це давати завдання з певного предмета двічі на тиждень.

Докази також свідчать, що дуже важливим є зв’язок домашнього завдання із вивченим у школі. У найбільш ефективних прикладах домашнє завдання було невід’ємною частиною навчання, а не доповненням. Для максимізації впливу також важливо, щоб учні отримували високоякісний зворотний зв’язок щодо своєї роботи.

Дослідження показали, що в середній школі вплив домашнього завдання на успішність більший (+5 місяців прогресу на рік), ніж у початковій (+3 місяці).

Однакові позитивні ефекти спостерегли для читання, математики й природничих наук.

Більшість домашніх завдань учні й учениці виконують індивідуально, проте дослідження показали, що завдання, орієнтовані на співпрацю однокласників, корисніші (вплив на навчання підвищується до +6 місяців прогресу). Науковці, однак, зазначають, що таких досліджень проведено було небагато.

Використання цифрових технологій зазвичай також підвищує ефективність до + 6 місяців.

Подолання освітніх втрат

Цікавий факт: дослідження показали, що учні, які мають право на безкоштовне шкільне харчування, як правило, отримують більше користі від домашніх завдань.

Водночас опитування в Англії засвідчили, що учні з малозабезпечених сімей рідше мають тихий робочий простір, доступ до гаджета, потрібного для навчання, стабільне підключення до Інтернету, можуть отримувати меншу підтримку батьків для виконання домашніх завдань й розвитку звички навчатися. Ці труднощі збільшують відставання для учнів з неблагополучних категорій.

“Клуби домашніх завдань” або групи подовженого дня можуть допомогти подолати ці бар’єри, адже пропонують учням й ученицям ресурси та підтримку, необхідні для виконання домашнього завдання або для повторення матеріалу.

Дані також свідчать, що домашнє завдання не можна використовувати як покарання за погану успішність.

Домашні завдання в початкових класах

Домашніми завданнями в початковій школі є, як правило, читання або відпрацювання орфографії та лічби. Однак завдання також можуть включати розвиток дослідницьких навичок або чіткіше сфокусовану роботу, наприклад, підготовку до контрольної.

Задавання домашніх завдань у початковій школі має в середньому менший вплив (+3 місяці) – але його і вивчали набагато менше, ніж постановку домашніх завдань у середній школі. У початковій школі загалом діють ті самі принципи щодо домашніх завдань – наприклад, чіткий зв’язок завдання з класною роботою і врахування оптимального обсягу завдання – звісно, меншого для молодших школярів, ніж для старших.

Домашні завдання в середній школі

Як правило, домашні завдання в середніх школах включають завершення завдань, поставлених на уроках, підготовку до завдань на майбутніх заняттях, курсові проєкти, повторення в межах підготовки до контрольних та іспитів.

Постановку домашніх завдань у середній школі досліджували набагато ширше, ніж у початковій школі. Вони мають більший позитивний вплив на успішність (+5 місяців).

Поради для директорів та вчителів і вартість запровадження методу

Домашнє завдання дає змогу учням навчатися самостійно – практикувати й закріплювати навички, проводити поглиблені дослідження, готуватися до уроків або повторювати матеріал до іспитів. Докази свідчать про широку варіативність впливу домашніх завдань на школярів і школярок.

Тож школам варто зважати на ключові моменти в постановці домашніх завдань, зокрема:

✔ якість завдань повинна переважати над кількістю;

✔ завдання мають бути ретельно розроблені й прямо пов’язані із навчанням у класі;

✔ учні повинні чітко усвідомлювати мету завдання;

✔ учителі мають розуміти, що потрібно учневі для виконання завдання (наприклад, комп’ютер чи смартфон), і запропонувати вихід із ситуації, щоб кожен і кожна могли виконати завдання;

✔ учителі повинні навчати дітей учитися;

✔ щоб завдання були корисними, школярі й школярки мають отримувати від учителя високоякісний зворотний зв’язок;

✔ необхідний моніторинг впливу домашнього завдання на залученість учнів, їхні прогрес і досягнення;

✔ учителям слід уникати використання домашніх завдань як покарання за неуспішність.

Середня вартість домашніх завдань для шкіл дуже низька – вона значною мірою залежить від підготовки вчителів і наявних у закладу ресурсів. Виконання домашніх завдань також вимагатиме порівняно невеликої кількості часу персоналу (для планування та зворотного зв’язку).

Окрім часу й фінансових витрат, турботою директорів шкіл має стати професійний розвиток учителів – щоб вони могли розробляти завдання, які чітко доповнюють навчання в класі, давати учням високоякісний зворотний зв’язок. Школам варто відстежувати вплив різних підходів до домашнього завдання – таких параметрів, як частота, мета завдання, різноманітність завдань, – на залученість й академічну успішність учнів.

У межах метадослідження науковці розглянули 43 дослідження, які відповідали критеріям відбору. Однак частина з них не була рандомізованими контрольованими дослідженнями, а ще частина не здобула належної перевірки (наприклад, оцінку дали лише комерційні організації). Це означає, що на результати могли впливати невідомі чинники – або ж позитивний вплив подекуди був завищеним.

Як завжди, британські науковці радять перш за все враховувати контекст освітнього середовища й спиратися на свій професійний досвід.

Ключові висновки

1. Домашнє завдання в середньому позитивно впливає на успішність школярів(+ 5 місяців), особливо на учнів середньої ланки.

2. У деяких учнів може не бути тихого місця для домашньої роботи, тож школам важливо розглянути, як саме можна підтримати виконання завдань (наприклад, забезпечивши учням “клуби домашніх завдань”, групи подовженого дня).

3. Домашнє завдання, пов’язане з роботою в класі, як правило, ефективніше – і його вплив на успішність збільшується, якщо учитель дає регулярний зворотний зв’язок.

4. Важливо, щоб учні чітко зрозуміли мету домашнього завдання (наприклад, розширити знання в певній сфері чи розвинути вільне володіння певними навичками).

Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік) Метод, інструмент, підхід в освітньому процесі Вартість Ефективність (у місяцях навчального прогресу на рік)
Навчити вчитися (осмислювати, планувати, оцінювати своє навчання) Низька + 7 Індивідуальні завдання (у межах навчального процесу – залежно від потреб і здібностей учня) Низька + 4
Навчити розуміти прочитане Низька + 4 Літні школи Помірно висока + 3
Навчити говорити й слухати Низька + 6 Мистецькі практики (у межах шкільної програми чи в позашкільних гуртках) Низька + 3
Фідбек (зворотний зв’язок) про успіхи учня Низька + 6 Подовження навчального часу Помірно висока + 3
Навчання майстерності (розбивання матеріалу на блоки, у кожному з яких учні мають досягти певного рівня) Низька + 5 Поділ класу на групи за рівнем навчальних досягнень Низька + 2
Спільне навчання Низька + 5 Зменшення розміру класу Дуже висока + 2
Фоніка (формування стійких зв’язків між звучанням мови й письмовими символами) Низька + 5

Наставництво/

Менторство (наставником є старша людина – учень або дорослий-волонтер)

Помірно висока + 2
Взаємонавчання Низька + 5 Фізична активність Низька + 1
Домашнє завдання Низька + 5 Плата вчителю за досягнення учнів  Порівняно низька + 1
Індивідуальні заняття (репетиторство) Помірно висока + 5 Поділ на групи та “потоки” (формально за схильностями й уміннями, але часто – за реальними навчальними досягненнями) Низька 0
Соціально-емоційне навчання (здобуття “м’яких навичок”) Низька + 4 Шкільна форма Низька Недостатньо доказів для висновків
Допомога асистента вчителя Помірно висока + 4 “Виїзне” навчання (наприклад, на природі) Помірно висока Недостатньо доказів для висновків
Залучення батьків Низька + 4 Стиль навчання (використання одного головного підходу в навчанні) Низька Недостатньо доказів для висновків
Навчання в малих групах Порівняно низька + 4 Формування кар’єрних прагнень Низька Недостатньо доказів для висновків
Комплексні виховні заходи (робота із поведінкою, ставленням до навчання, однокласників, учителів тощо) Порівняно низька + 4 Повторний рік Дуже низька - 3

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень