A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальний заклад
"Центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Безлюдівської селищної ради

20 прийомів розвитку критичного мислення

Дата: 17.04.2023 09:33
Кількість переглядів: 131

Добірка вправ для формування в учнів навички мислити критично

Здатність об'єктивно аналізувати інформацію, робити правильні висновки та критично мислити є ключовою навичкою XXI століття. Як під час освітнього процесу розвивати відкритий та допитливий розум школярів?Пропонуємо скористатись добіркою ефективних прийомів, підготовлених командою Освітнього проєкту «На Урок», які допоможуть формувати навички критичного мислення у школярів.

1. Вправи для розвитку медіаграмотності школярів

В умовах «інформаційної війни», коли щодня ми піддаємось справжнім «бомбардуванням» фейкової та неправдивої інформації, особливо вразливою категорією є школярі. Аби навчати їх виявляти небезпечний контент в соцмережах і месенджерах, перевіряти його на достовірність та шукати упередженості пропонуємо використовувати такі прийоми:

• деконструкція повідомлень;

• «Бокове» читання;

• розгорнутий аналіз медіаресурсів;

• створення різноманітних медіапродуктів;

• пошук «правди» у рекламі.

Докладніше ці вправи ми розглянули у нашому матеріалі, а питання щодо захисту від інтернет-небезпек обговорили під час Всеукраїнської інтернет-конференції «Пріоритети в освіті: інформаційна гігієна та медіаграмотність», яку ви можете переглянути у запису.

2. Рольові ігри 

Будь-який актор, перш ніж зіграти роль, намагається досконало дослідити персонажа, щоб зрозуміти, що мотивує його, керує діями. Тому рольова гра є чудовим способом для формування навички критично мислити. Здатність поставити себе на місце іншої людини, уявити себе в певній ситуації та діяти відповідно до обраної ролі впливає на розвиток аналітичного та творчого начал та дозволяти учням досліджувати та аналізувати різні варіанти дій.

Основні елементи організації рольової гри та цікаві приклади використання ігрових ситуацій на різних уроках ми розглянули у цій статті та обговорили під час проведення таких заходів

 3. Дискусії

Обговорення різних тем, використання доказів та аргументів й спільне знаходження оптимального рішення допомагає учням розвивати критичне мислення та здатність висловлювати свої думки. Дискусії можна проводити у вигляді традиційних форм -  форуму, симпозиуму, дебатів або круглого столу. А можна й спробувати організувати колективне обговорення нестандартно! Із порадами щодо складання чіткого плану та цікавими різновидами дискусій ви можете ознайомитися у цій статті.

 4. «Порожнє крісло»

Цей прийом можна використовувати не лише під час уроку, а й у виховній роботі та під час розв'язання конфліктів, які можуть виникати в учнівському колективі. Із його допомогою можна не лише активізувати роботи учнів, а й навчити їх:

• швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях;

• знаходити альтернативні рішення;

• оцінювати ефективність рішень;

• передбачати можливі ризики.

Основні моменти підготовки та приклад використання цієї дієвої техніки ми розглянули у цьому матеріалі.

5. «Бортовий журнал»

Цей чудовий прийом для розвитку критичного мислення школярів  дозволяє перетворити учнів із пасивних слухачів на справжніх дослідників. Стислість, конкретність, точність і наочність – ось основні принципи заповнення «Бортових журналів». Така стратегія допомагає активізувати роботу школярів й отримати  об'єктивну інформацію щодо якості засвоєння матеріалу. Його можна використовувати у будь-якому форматі навчання, на будь-якому етапі уроку, а для вивчення нової теми це справжня знахідка! Алгоритм використання цього прийому та ідеї щодо його використання ми розглянули у цій статті.

 

6. Кубик Блума 

Це один із популярних практичних прийомів, що навчає учнів самостійно вирішувати проблемні питання, спираючись на здобуті знання і вміння, досвід, спостережливість, логіку і творче мислення. Розробив цей чудо-метод американський учений та психолог-педагог, автор унікальної системи алгоритмів педагогічної діяльності «Таксономія навчальних цілей» Бенджамін Блум. Він об'єднав основні освіті цілі у кілька груп:

• закріплення та аналіз отриманих знань;

• емоційний відгук учнів на здобуті знання;

• використання здобутих знань на практиці. 

Правила використання цієї техніки та готові розгортки кубика від «На Урок», які можна завантажити у високій якості, представлено у цій статті.

7. «Шість капелюхів»

Метод «Шість капелюхів» – це психологічна рольова гра, сенс якої полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з 6 незалежних одна від одної точок зору. Це дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про предмет дискусії та на логічному й емоційному рівнях оцінити переваги і недоліки.

Принцип цієї дискусійної гри та формати її проведення на уроках ми розглянули у цьому матеріалі.

8. «Логічний ланцюжок»

Сутність прийому полягає в тому, що при наведенні фактів, правил чи пропозицій вказуються їхні причини, які також мають причини виникнення. Отже, відбувається поступове виявлення першопричин аж до початкової стадії, а весь ланцюжок подій чи фактів побудований у хронологічному порядку. Використання цього прийому допомагає учням структурувати великі обсяги інформації та виводити закономірності явищ та подій, сприяє розвитку уяви, спостережливості та навчає аргументувати власні думки. 

Із процесом виконання цього прийому та прикладами його використання ви можете ознайомитись у нашому матеріалі.

9. «Дискусійне кафе»

Розуміння різних точок зору є чудовим способом дійти до глибини будь-якої теми. Учням потрібно знати різні погляди, аби проаналізувати події, які минули, чиїсь вчинки чи навіть мотиви дій головного героя. Вправа «Дискусійне кафе» відбувається у форматі дружніх посиденьок у кафе, коли старі знайомі обговорюють ту чи іншу ситуацію. Передбачається, що кожен досконало знає проблему від першої особи, та готовий захищати свою думку.

Алгоритм підготовки та проведення, а також варіанти виконання роботи ми розглянули у цій статті.

10. Метод дзеркал та вікон

Один із дієвих способів розвинути в собі здатність критично мислити – спиратися на власний та чужий досвід. І для дітей є більш переконливою та інформація, яка має під собою реальну основу чи практичне спрямування. А цей прийом є ефективним способом навчити учнів адаптуватися до сучасних реалій та стати частиною світу. Головними складовими цього метода є:

• Дзеркало – це історія, що є втіленням досвіду, культури, історичної самоідентифікації та інструментом формування особистості.

• Вікно – ресурс, що дозволяє ознайомитися з чужим досвідом.

У цій статті ми розглянули способи використання цієї техніки на різних етапах уроку.

11.  «Барометр»

Методика «Барометр» дозволяє учням візуалізувати різні точки зору у форматі літери U. Особливо корисна ця методика, коли обрано гаряче питання, що може стосуватися теми уроку, конфлікту в класітощо. Цікаво, що цей прийом однаково ефективно працює і на уроках фізики, і на літературі. 

Пояснення суті методу, етапи та варіанти виконання вправи представлено у цій статті.

12. «ЗаХіД»

Це прийом є візуальним упорядником, який допоможе учням організувати інформацію до, у процесі та після вивчення конкретної теми. Такий підхід використовується на початку тематичного блоку, для активації набутих раніше знань та для контролю засвоєння матеріалу. А ще його можна адаптувати до індивідуальної, парної чи колективної роботи.

Ознайомитись з процесом виконання цього прийому та завантажити шаблон таблиці для виконання вправи ви можете у цій статті.

 

13.  Fishbone

Дослівно Fishbone перекладається як «Риб’яча кістка» або «Скелет риби». І дійсно, в основі методики схематична діаграма у формі риб’ячого скелету. Така нестандартна та водночас проста схема дозволяє провести швидкий та точний аналіз певної проблеми, виявивши її причини та наслідки. Цей прийом можна використовувати як окремо для проведення аналізу певної ситуації, так і зробити його стратегією цілого уроку. При цьому найбільшого ефекту можна досягти під час узагальнюючих уроків та систематизації знань, коли тема вже вивчена.

Детальний опис підготовки та використання цієї стратегії ми розглянули у цій статті.

14. «Плакат думок»

Цей прийом допомагає створити візуальний звіт про думки та питання учнів, які можна обговорити потім на наступних уроках. Подібна стратегія діє для активізації діяльності учнів, які не схильні брати участь в усній дискусії, та навчає балакучих школярів прислухатися до ідей інших. А тиша та письмо є ефективними інструментами, які здатні допомогти учням більш детально дослідити тему. Ознайомитися з ходом проведення роботи та варіантами її виконання ви можете у цій статті.

15. «Акваріум»

Ця вправа допоможе навчити учнів робити висновки з урахуванням точки зору співрозмовників та переосмислювати власні думки після отримання нової інформації. Ця стратегія особливо корисна, коли потрібно залучити до бесіди увесь клас та налагодити продуктивну комунікацію серед школярів. Вправа може стати опорною точкою, підготовчим етапом виконання більш складного завдання. 

У цій статті ми розглянули процес виконання та варіанти виконання вправи.

16. «Прогулянка галереєю»

У процесі цієї «прогулянки» учні ходять класом та розглядають тексти чи зображення, розміщені на стінах кабінету.  Цей прийом чудово відповідає вимогам візуального та кінестетичного стилю навчання, навчає учнів системно аналізувати інформацію, співпрацювати, переосмислювати висновки інших.

Детальний алгоритм проведення цієї вправи представлено у нашій статті.

17. Біографічний вірш: самоідентифікація підлітка

Цей прийом допоможе підліткам вийти за межі звичного образу, який ті звикли демонструвати оточуючим, а також перевірити їхню здатність глибоко аналізувати історичних чи літературних персонажів. А ще - це чудовий спосіб налагодити стосунки між однолітками та створити сприятливу атмосферу у колективі. 

Методика застосування цього способу самоаналізу для підлітків представлено у нашій статті.

18. «Читацький театр»

Ця вправа допоможе не тільки навчити критично мислити, а й сприяє подоланню страху учнів перед публічними виступами. Передбачається, що учні зможуть переосмислити ситуацію, певний історичний чи літературний сценарій, зігравши міні-вистави у довільному форматі. На основі поданого матеріалу демонструється конфлікт, розкривається тема чи передається певне повідомлення. Такий тип роботи доцільно використовувати у процесі вивчення нової теми, на позакласних заходах та тематичних зустрічах, присвячених певним подіям. 

Алгоритм виконання цього прийому, значення вправи та приклади втілення на уроці ми розглянули у цій статті.

19. «Лицарі Круглого столу»

Цей цікавий метод командної роботи фактично імітує зібрання лицарів круглого столу Короля Артура. Він допоможе класу подивитися на одну проблему з різних точок зору, розкрити власні погляди учнів та зробити висновки з групової бесіди. Результат використання такого методу – розширення світогляду школярів шляхом аналізу різних думок. Ознайомитись з покроковим процесом виконання цього прийому ви можете у цій статті

20. «Думай, збирайся, ділись»

Це проста, але цікава вправа, допомагає побудувати ефективну дискусію,  налагодити конструктивну взаємодію в учнівському колективі та підходить абсолютно до будь-яких типів уроків та предметів. Під час її проведення учні навчатимуться критично аналізувати інформацію, оформлювати думки у письмовому форматі, вести конструктивний діалог і виховувати в собі почуття довіри. 

З алгоритмом проведення цього прийому ви можете ознайомитись у цьому матеріалі.


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень