A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальний заклад
"Центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Безлюдівської селищної ради

Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року: огляд інновацій

Дата: 17.06.2024 11:26
Кількість переглядів: 6

Національна стратегія розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року: огляд інновацій

Поговоримо, як зміниться система надання освітніх послуг особам із ООП у найближчі роки.

У червні 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив Національну стратегію  розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року (далі - Національна стратегія) та затвердив операційний план заходів з її впровадження у 2024 - 2026 роках. Цей документ знаменує собою зміну політики у сфері надання освітніх послуг та розвитку безпечного освітнього середовища і покликаний зробити освіту доступною та якісною, незалежно від особливостей людини. Тож ми підготували огляд Національної стратегії та виділили найважливіші аспекти її реалізації.

Національна стратегія охоплює всі ключові сфери, пов'язані зі створенням інклюзивного освітнього середовища в Україні. Вона ґрунтується на ретельному аналізі поточних справ і спрямована на розв'язання ключових проблем:

• недостатня інклюзивність та  безбар'єрність освітнього середовища, відсутність належних умов для отримання якісної освіти, соціалізації, підготовки до самостійного життя та професійної діяльності;

• недостатня самореалізація осіб з ООП через відсутність якісного доступного інклюзивного навчання в територіальних громадах;

• недостатній рівень сприйняття українським суспільством багатоманітності людини.

Реалізація Національної стратегії буде відбуватися на системному та всебічному рівні, охоплюючи всі ланки, від національного рівня до окремих закладів освіти, та відповідати такому алгоритму:

• затвердження та моніторинг виконання трирічних операційних планів заходів щодо реалізації стратегічних цілей та завдань, визначених Національною стратегією;

• проведення загального моніторингу досягнення цілей, визначених Національною стратегією, за показниками результативності з урахуванням суспільного діалогу і широкого залучення громадськості.

Реалізація Національної стратегії 

Реалізація Національної стратегії здійснюється двома етапами: 

I етап (2024—2026 роки) 

У цей період планується виконання таких заходів:

• удосконалення нормативно-правової бази з питань інклюзивного навчання та навчання у спеціальних закладах освіти;

• удосконалення системи моніторингу розвитку інклюзивного навчання;

• забезпечення закладів освіти необхідними додатковими фінансовими, людськими, матеріальними ресурсами, запровадження ефективної системи міжвідомчої взаємодії та координації між органами влади, закладами та установами освіти;

• проведення національної інформаційної кампанії із залученням українських і міжнародних організацій;

• розроблення та впровадження програм підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників для задоволення освітніх потреб кожного здобувача освіти;

• забезпечення використання кадрового потенціалу спеціальних закладів освіти для розвитку інклюзивного навчання в Україні;

• системне забезпечення доступності закладів та установ освіти, створення безпечного освітнього середовища;

• забезпечення якісної оцінки потреб здобувачів освіти у додаткових сервісах та послугах.

II етап (2027—2029 роки) 

Цей етап передбачає:

• удосконалення механізму надання державної підтримки особам з ООП відповідно до фактичних даних закладів освіти;

• удосконалення комунікаційної стратегії щодо інклюзивного навчання з урахуванням суспільного діалогу і широкого залучення громадськості;

• удосконалення програм перепідготовки за робітничими професіями для осіб з ООП, в тому числі ветеранів війни;

• аналіз ефективності діяльності органів влади щодо реалізації Національної стратегії;

• визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку інклюзивної освіти в Україні на 2030 - 2040 роки.

Реалізація стратегічної мети

Стратегічною метою Національної стратегії є забезпечення доступу до якісної освіти кожній особі з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей, із створенням умов для розвитку її потенціалу. Для її досягнення визначено три стратегічні цілі, які деталізовані за допомогою операційних цілей, завдань та заходів.

Стратегічна ціль 1. Отримання кожною особою гарантованих державою освітніх послуг, спрямованих на розкриття її потенціалу, максимальний розвиток і соціалізацію, з урахуванням її індивідуальних можливостей та потреб.

Для її досягнення  визначено 3 операційні цілі:

1. Вмотивовані та професійні фахівці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування формують та реалізують збалансовану державну політику щодо розвитку інклюзивного навчання на всіх рівнях.

Для досягнення цієї операційної цілі визначено такі завдання та заплановано проведення таких заходів:

• внесення змін до нормативно-правових актів з питань освіти щодо уніфікації понятійного апарату стосовно інклюзивного навчання;

• вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підтримки державних службовців та посадових осіб, залучених до формування та реалізації політики у сфері інклюзивного навчання та розвитку безпечного освітнього середовища в територіальних громадах;

• запровадження механізму забезпечення закладів освіти фахівцями за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»;

• посилення ролі територіальних громад у забезпеченні розвитку інклюзивної освіти. Для цього планується розробити методичні рекомендації, запровадити регулярні громадські слухання та програми обміну досвідом між органами місцевого самоврядування з питань інклюзії;

• запровадження індексу інклюзії в територіальних громадах шляхом розробки інструментів для самооцінювання з питань інклюзивного освітнього середовища.

2. Фінансування інклюзивного навчання здійснюється відповідно до фактичних даних закладів освіти щодо потреб кожного учасника освітнього процесу.

Для досягнення цієї операційної цілі визначено такі завдання та заплановано проведення таких заходів:

• проведення моніторингу та оцінювання результатів реалізації інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти;

• вдосконалення системи автоматизації роботи ІРЦ у частині внесення даних дітей з ООП з розподілом за статтю і віковими групами всіх, а також закладів та фахівців, які надають відповідні послуги. Для цього планується розробити єдиний підхід до збору статистичної інформації та внести зміни до Положення про систему автоматизації роботи ІРЦ;

• запровадження моніторингу і оцінки ефективності використання видатків на інклюзивне навчання;

• вдосконалення механізму надання державної підтримки особам з ООП відповідно до фактичних даних закладів освіти шляхом внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з ООП  та Бюджетного кодексу України зокрема в частині посилення адресності надання освітніх послуг;

• забезпечення функціонування мобільних ІРЦ (проведення комплексної оцінки розвитку особи за її місцем навчання та/або проживання (перебування), надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг тощо) та підвищення кваліфікації фахівців ІРЦ (Грудень 2026 р.);

• унормування питання введення посад вихователя ЗЗСО та асистента вихователя ЗЗСО. Для реалізації цього завдання планується включити до Класифікатора професій відповідні посади (Червень 2024 р.) та внести до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти зміни щодо запровадження посади асистента вихователя для роботи інклюзивних груп подовженого дня (Грудень 2024 р.);

• розробка та внесення змін до нормативних актів щодо оплати праці асистента вчителя, асистента вихователя, асистента майстра виробничого навчання, асистента викладача. Планується внести відповідні зміни до схеми тарифних розрядів посад, у переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників та Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів запровадити посади асистента майстра виробничого навчання та асистента викладача (Грудень 2024 р.);

• забезпечення надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання (асистента дитини (учня)).

3. Управлінські рішення приймаються з урахуванням потреб та інтересів здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

Для досягнення цієї операційної цілі визначено такі завдання та заплановано проведення таких заходів:

• вдосконалення механізму міжвідомчої взаємодії між заінтересованими органами з питань забезпечення інклюзивного навчання. Передбачається створити відповідну міжвідомчу робочу групу та розробити систему вертикальної та горизонтальної взаємодії щодо збору, обробки даних, доступу до інформації, доступності середовища та фінансування;

• запровадження механізму врахування потреб осіб з ООП для забезпечення інклюзивного навчання під час прийняття рішень органами влади;

• запровадження системи контролю за дотриманням прав осіб з ООП із залученням інститутів громадянського суспільства.

Стратегічна ціль 2. Отримання кожною особою якісних освітніх послуг відповідно до індивідуальних потреб у комфортному, безпечному, безбар’єрному, дружньому до кожного учасника освітнього процесу інклюзивному освітньому середовищі.

Для її досягнення визначено 5 операційних цілей:

1. Заклади освіти доступні для всіх учасників освітнього процесу.

Для досягнення цієї операційної цілі визначено такі завдання та заплановано проведення таких заходів:

• створення зручного, доступного та безпечного інклюзивного освітнього середовища у закладах освіти. Для реалізації цього завдання планується  запровадити систему збору та аналізу даних та  розробити відповідні рекомендації для засновників закладів освіти. Також заплановано у закладах освіти проаналізувати потребу щодо забезпечення навчання осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, жестовою мовою відповідної національної меншини;

• забезпечення доступності закладів освіти для осіб з ООП, зокрема шляхом облаштування ресурсних кімнат;

• забезпечення наявності у закладах освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та їх доступності для всіх учасників освітнього процесу.

2. Мотивовані та кваліфіковані педагогічні, науково- педагогічні працівники та інші фахівці закладів та установ освіти надають якісні освітні послуги.

Для досягнення цієї операційної цілі визначено такі завдання та заплановано проведення таких заходів:

• запровадження системи інформування педагогічних працівників щодо прийняття особливостей дитини та можливостей реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії. Для реалізації цієї мети планується розробити та поширити відповідні інформаційні матеріали, забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проведення аналізу потреб, запровадження програм підвищення кваліфікації, у тому числі й для фахівців ІРЦ,  та консультування педагогічних працівників щодо особливостей організації освітнього процесу для осіб з ООП за різними формами здобуття освіти;

• удосконалення механізму мотивації педагогічних працівників до роботи із здобувачами освіти, що мають ООП. Планується забезпечити належну методичну підтримку для роботи педагогів в умовах інклюзивного навчання, запровадити заохочення педагогічних працівників та програм протидії будь-яким формам насильства та дискримінації у закладах освіти. Також відповідно до запиту передбачається організувати надання психологічної підтримки педагогам, що постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України;

• запровадження системи практико-орієнтованого наставництва, супервізії та педагогічної інтернатури для педагогічних працівників та інших фахівців сфери освіти з питань організації навчання осіб з ООП. Для досягнення цієї мети заплановано розробити відповідну модель та реалізувати пілотний проєкт із залученням проєктів міжнародної технічної допомоги;

• забезпечення роботи інформаційно-ресурсної платформи для працівників та закладів освіти з питань багатоманітності людини та інклюзивності. Для цього планується розробити (оновити) відповідні навчально-методичні та розмістити їх на освітній платформі.

3. Запроваджуються механізми надання додаткової підтримки здобувачам освіти з особливими освітніми потребами відповідно до їх потреб та можливостей.

Для досягнення цієї операційної цілі визначено такі завдання та заплановано проведення таких заходів:

• вдосконалення національної статистичної бази даних про дітей з ООП (з розподілом за статтю і віковими групами), заклади та фахівців, які надають послуги дітям та їх сім’ям на всіх рівнях освіти. Для цього планується  внести відповідні статистичні дані до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та інтегрувати цю систему з АІКОМ;

• забезпечення систематичного психолого-педагогічного супроводу осіб з ООП в закладах освіти. Планується провести дослідження щодо роботи команд психолого-педагогічного супроводу в закладах освіти та проаналізувати діяльність ІРЦ;

• забезпечення проведення корекційно-розвиткових та психолого- педагогічних занять для осіб з ООП відповідно до їх потреб. Для реалізації цієї операційної цілі заплановано створити реєстр відповідних фахівців у системі автоматизації роботи ІРЦ та забезпечити фінансування штатних та позаштатних працівників, які надають додаткові послуги особам із ООП в закладах освіти;

• створення умов для забезпечення харчування осіб з особливими дієтичними потребами;

• забезпечення наявності та доступності послуг з позашкільної освіти в закладах освіти протягом дня;

• забезпечення наявності інклюзивних та/або спеціальних груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти. Для реалізації цієї мети заплановано внести зміни до штатних нормативів закладів освіти в частині забезпечення функціонування інклюзивних груп подовженого дня необхідними фахівцями відповідно до потреб (Березень 2025 р.);

• забезпечити надання освітніх послуг особам з ООП, що перебувають в закладах соціального захисту населення, для подальшої побудови їх освітньої та професійної траєкторії. Планується розробити систему збору статистичних даних щодо дітей, не охоплених освітою, зокрема в закладах соціального захисту, та створити умови доступу до освіти таких дітей. 

4. Матеріально-технічна база та ресурсне забезпечення закладів освіти відповідають потребам всіх здобувачів освіти.

Для досягнення цієї операційної цілі визначено такі завдання та заплановано проведення таких заходів:

• забезпечення здобувачів освіти підручниками, посібниками, навчальними та дидактичними матеріалами відповідно до їх потреб,  зокрема надрукованими шрифтом Брайля;

• забезпечення закладів освіти комп’ютерними програмами для учнів з різними категоріями (типами) особливих освітніх потреб (труднощів);

• забезпечити підвезення до закладів освіти та у зворотному напрямку здобувачів освіти з ООП, які цього потребують.

5. Скоординовані зусилля органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів освітньої діяльності сприяють реалізації індивідуальної освітньої траєкторії кожного здобувача освіти.

Для досягнення цієї операційної цілі визначено такі завдання та заплановано проведення таких заходів:

• забезпечення взаємодії методистів ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти, педагогічних працівників ІРЦ із закладами освіти щодо організації інклюзивного навчання;

• забезпечення міжвідомчої взаємодії закладів  освіти та всіх суб’єктів, що забезпечують захист прав дитини на місцевому рівні. Планується розробити інформаційні матеріали щодо роботи установ, закладів охорони здоров’я, соціального захисту та освіти відповідної територіальної громади і провести навчальні семінари;

• забезпечення комплексного підходу до визначення та задоволення індивідуальних потреб здобувачів освіти. Стратегією заплановано організувати підготовку тренерів з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я в освіті та провести навчання для фахівців ІРЦ щодо її застосування під час проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи;

• забезпечення надання послуг психологічної допомоги в системі освіти. Планується провести картування послуг психологічної допомоги на рівні територіальної громади та поширити інформацію про відповідні послуги серед закладів, установ сфери освіти, соціального захисту, охорони здоров’я;

• розробка та впровадження механізму забезпечення належного надання освітніх послуг здобувачам освіти з ООП під час переходу між різними рівнями освіти (від дошкільної до повної загальної середньої освіти, а також за потреби професійної, фахової передвищої та вищої освіти). Для реалізації цієї цілі планується провести аналіз кращих міжнародних практик щодо забезпечення цілісності та послідовності надання освітніх послуг особам з ООП та розробити відповідні алгоритми.

Стратегічна ціль 3. Прийняття українським суспільством багатоманітності людини та врахування потреб усіх учасників освітнього процесу.

Для її досягнення визначено 3 операційні цілі:

1. Сім’ї дітей з ризиком набуття особливих освітніх потреб та/або інвалідності отримують ранню підтримку. 

Для її реалізації планується запровадити систему інформування батьків щодо прийняття особливостей дитини, її раннього розвитку з подальшим обранням індивідуальної освітньої траєкторії дитини.

2. Батьки, інші законні представники дитини, працівники сфери освіти, інші діти толерантно сприймають осіб з особливими освітніми потребами.

Для досягнення цієї операційної цілі визначено такі завдання та заплановано проведення таких заходів:

• проведення аналізу ситуації щодо організації інклюзивного/спеціального, індивідуального навчання та виконання освітніх програм. Для реалізації цієї цілі заплановано провести дослідження щодо доступності та якості послуг здобувачам освіти з ООП та на його підставі внести зміни до відповідних нормативно-правових актів і розробити методичні рекомендації щодо організації інклюзивного та індивідуального навчання;

• забезпечення доступності освітніх ресурсів, (ігор, книг, дидактичних матеріалів тощо) для дітей раннього віку та здобувачів освіти. Зокрема заплановано провести конкурс із розроблення розвивальних ігор та цифрових додатків для дітей та організувати проведення інформаційних кампаній щодо їх популяризації. 

3. Особи з ООП, зокрема ветерани війни, мають можливість здобути професійну кваліфікацію та працевлаштуватися.

Для досягнення цієї операційної цілі визначено такі завдання та заплановано проведення таких заходів:

• інтеграція курсу професійної орієнтації в освітній процес, який включає модулі, що адаптовані для дітей з ООП, з урахуванням їх можливостей та потенціалу для майбутньої професійної діяльності з використанням асистивних (допоміжних) технологій. Заплановано розробити освітні програми, модульні курси з професійної орієнтації для закладів освіти з урахуванням потреб здобувачів освіти з ООП;

• унормування набуття часткової професійної кваліфікації для осіб з ООП, в тому числі ветеранів війни. Заплановано розробити відповідні зміни до актів законодавства та оновити перелік професій з урахуванням запровадження професій, які передбачають набуття особами з ООП, в тому числі ветеранами війни, часткової професійної кваліфікації (зокрема додати до переліку професій позицію помічника фахівця);

• запровадження програм перепідготовки за робітничими професіями для осіб з ООП, в тому числі ветеранів війни;

• вдосконалення механізму працевлаштування випускників закладів освіти з ООП відповідно до їх індивідуальних показників. Планується розробити відповідні механізми взаємодії органів місцевого самоврядування та розробити процедури професійного наставництва, супроводу на робочому місці випускників закладів освіти з ООП.

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень